Musique Du Theatre Cai Luong

Posted By MiOd On Saturday, February 22, 2014 Under
Track Listings
--------------
01. Ly Con Sao - Da Khuc
02. Vong Co - Trang Thu Da Khuc - Quieu Quân
03. Xang Xu Liu
04. Suong Chieu - Tu Anh
05. Nang Tinh Xua
06. Luu Thuy Doan - Binh Ban Van - Kim Tiên Huês
07. Manh Lê Quân
08. Vong Kim Lang - Phi Vân Diêp Khuc - Doan Khuc Lâm Giang
09. Nam Xuân - Nam Ai - Nam Dao
10. Liêu Thuân Nuong - Phong Ba Dinh
11. Ly Muoi Thuong
12. Ly Qua Keu
13. Qua Cau Gio Bay
14. Ru Con Mien Nam
15. Ngoi Tua Man Thuyen
16. Ly Ngua O
17. Trong Com
18. Hat Ru Mien Nam

Flac (EAC Rip): 360 MB | MP3 - 320 kbs: 160 MB | Front Cover

Archives have 5% of the information for restoration

FLAC
Part 1 | Part 2

OR MP3 320 kbps
HERE

0 comments:

Post a Comment